Български (България)English (United Kingdom)
 Фондация „ТАЙМ Екопроекти” на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава осма „а“ от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Провеждане на ПР-кампания и програмно обезпечаване на УзанаПолянаФест 2014”
 
 
 
 
Фондация „ТАЙМ Екопроекти” на основание  чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава осма „а“ от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Техническа организация на фестивал „УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие 2014”.