Български (България)English (United Kingdom)
ПОДВИЖНА КЛАСНА СТАЯ "ЗЕМНО КЪЛБО"
Събота, 04 Октомври 2008 20:34

Ключов фактор в процеса на присъединяване към ЕС е състоянието на общественото мнение. Европейската комисия извършва мониторинг на общественото мнение в страните членки на ЕС по отношение на различни въпроси посредством редовни проучвания ‘Евробарометър’. Според последни проучвания на ‘Евробарометър’, проблемите на околната среда са сред приоритетите на хората от страните членки на Европейския съюз. За да бъде приета страната в ЕС, тя трябва да съгласува своята политика с изискванията и регулациите на ЕС. Състоянието на общественото мнение в страните кандидатки за членство е също от изключителна важност в процеса на разширение на ЕС. Картината в България, обаче, показва, че процесът на промени през последните 13 години, включително промени направени извършени като част от изискванията за приемане на страната в ЕС, оставят в голяма част от населението чувство на неудовлетворение и несигурност по отношение на бъдещето си. Тези хора чувстват несигурност и изразяват песимизъм по отношение ползите от присъединяване на страната ни към ЕС. Проучване от месец май 2002г. показва спад на положителните нагласи у населението в страната по отношение членство в ЕС. Следователно е важно да се привлече вниманието на обществеността в България към процеса на присъединяване и на разбираем от всички език да се покажат ясно ползите от бъдещето членство в ЕС. До момента е направено много по този проблем, но все още липсват атрактивни, интересни и лесно разбираеми начини и средства за комуникация по въпроса. Не се обръща и достатъчно внимание на младите хора в страната и не се взима предвид възможностите им да предават информация и важни послания на своите родители. Този проект се основава на нов подход, посредством адаптиране и използване в България на интерактивно учебно помагало ‘Земно кълбо’ , което се използва с голям успех в редица европейски страни (Великобритания, Италия), а вече и в Русия и Литва. Темата за околната среда е избрана като тема, посочена като приоритетна от населението в страните членки на ЕС, а е обект на понижен интерес в България. Специфичният начин, избран за повишаване на обществената информираност и формиране на положителна нагласа и подкрепа по отношение присъединяването към ЕС, е избран тъй като считаме за важно информацията за младите хора и широката общественост да бъде поднесена по атрактивен, интересен и лесно разбираем начин - подход, доказал се като успешен в ЕС.


Основна цел на проекта е да популяризира политиката и принципите на ЕС по отношение на околната среда сред населението в България. Специфичните цели на проекта са да се повиши информираността на най-малко 10 000 ученика в България по отношение на околната среда и устойчивото развитие, както и значението на опазването на околната среда за благосъстоянието на българското население като част от обединена Европа. Този проект е насочен и към популяризиране на идеята за обединена Европа и запознаване с културните различия на страните членки и на присъединяващите се държави. По проектът за първи път в България ще се разработи интерактивна учебна програма, включваща подвижна класна стая ‘Земно кълбо’ интерактивни учебни материали запознаващи по атрактивен начин учениците и широката общественост с европейските ценности, политики и принципи за опазване на околната среда.

Целева аудитория на проекта са ученици на възраст между 10 и 16 год., учители в страната както и широката общественост. Проектът предполага закупуване на интерактивно средство за преподаване - ‘Земно кълбо’ или т.нар. преносима класна стая, адаптиране на учебните материали към него на български език и приспособяването им към принципите, ценностите и политиките на ЕС за околна среда, както и разработване на интерактивно учебно помагало, представящо европейските политики по отношение на околната среда на децата. Предвижда се и организиране на официално представяне на крайния комплект от учебни материали, както и обиколка из страната и провеждане на дейности и уроци с подвижната класна стая из училища в различни градове на България.


Младите хора са важен фактор за бъдещето на страната ни. Запознаването им и възпитаването им в Европейските ценности е стъпка напред към тяхното по-добро и устойчиво интегриране в българското общество. Реализирането на настоящия проект ще даде възможност на учениците от цялата страна да научат повече за ЕС, за околната среда и за значението на присъединяването към ЕС за нашата страна, формирайки по този начин нов светоглед и активна позиция по отношение проблемите на околната среда.

Подвижната essay writing service класна стая ‘Земно кълбо’ представлява интерактивна програма за обществознание, екология, естествени науки, използвана за обучаване на ученици от всички възрасти за Земята и околната среда.
‘Земното кълбо’ е глобу hot gay porn с (модел на земното кълбо, създаден с помощта на сателитни снимки) с диаметър 6,7м, в който учениците влизат за да научат повече за тропическите гори, устройството на Земята, времето, естествените науки, географията, екологията и др. Учебната програма е натрупване на положителен опит, посредством интерактивни занимания с акцент върху практически занимания, взаимодействие преподавател - ученик и откривателство. Запознаването на децата с различни аспекти на проблемите на околната среда по занимателен и интересен начин, посредством практически занимания, интерактивни учебни помагала и провокирайки състезателния дух на децата, фантазията и изобретателността им ще възпита в тях норми, ценности и нагласи за опазване на околната среда и намиране на начини за устойчиво развитие в хармония с природата: алтернативен туризъм, екологично земеделие, производство, щадящо околната среда и др.


Освен към децата и учителите проектът е насочен и към широката общественост. Чрез ангажиране на децата в различни дейности, изискващи и участието на техните родители и чрез широкото отразяване на мероприятията на ‘Земното кълбо’ из страната в медиите, се надяваме да достигнем с посланията си и възрастните.


Проектът ще се реализира в 2 фази:
Фаза 1 - Подготвителна:
През тази фаза ще бъде закупена подвижната класна стая, ще бъдат обучени фасилитатори за работа с нея и с учебните материали, ще бъдат преведени и адаптирани учебните материали и ще бъдат разработени phone porn новите такива.
Фаза 2 - Занимания с подвижната класна стая
Интерактивната образователна програма ще бъде представена пред обществеността на специално организиран хепънинг в София. След това ще обиколи най-малко 20 училища из страната за период от 5 месеца.

 

 

сфера buy cialis на дейност: Образование за adult anime околна среда

начало: Ноември 2003

край: Ноември lesbian porno 2004

екип: Координатор на проекта: Деница celebrity news Николова

донори: Програма nude celebrities 'Европа 2002' на ЕС